Poljostroj D.O.O.

Fabrika poljoprivrednih mašina, maloprodaja i veleprodaja svih vrsta guma

KRUNJAČ KB-500-T

Motorni krunjač KB-500-T ispunjava sve zahteve savremene proizvodnje stočne hrane kako u individualnom tako i u društvenom sektoru. Pored pogona elektromotor, krunjač ima mogućnost pogona i traktorom tako da se može koristiti i na mestima koja nisu snabdevena električnom energijom.

Na prijemnom košu krunjača ugrađen je dodavač sa lopaticama za ravnomerno ubacivanje klipova u prostor za krunjenje koji obrazuju bubanj i podbubanj. Pored direktnog transporta zrna u prikolicu (rinfuzno), omogućeno je i pakovanje zrna u vreće

© Copyright 2019 Poljostroj D.O.O. Odžaci - Developed | by Djole74.