Poljostroj D.O.O.

Fabrika poljoprivrednih mašina, maloprodaja i veleprodaja svih vrsta guma

TRAKTORSKI PREKRUPAČ KUKURUZA PKT-12

Ovaj prekrupač je izuzetno pogodno rešenje u proizvodnji stočne hrane.

Predviđen je za mlevenje suvih proizvoda i to kukuruza (u zrnu i celih klipova), ječma, ovsa, raži, soje i suncokreta kao i suve deteline ili sena.

Pogodan je za priključenje vratila traktora n=540o/min.

© Copyright 2019 Poljostroj D.O.O. Odžaci - Developed | by Djole74.