Poljostroj D.O.O.

Fabrika poljoprivrednih mašina, maloprodaja i veleprodaja svih vrsta guma

Usluge

VRSTE OBRADA KOJE SE MOGU RADITI U IMO „POLJOSTROJ“ – u AD:

I Obrada skidanjem strugotine:


1. Strugovi:
– Obrada osovina dužine do 3000 mm
– Obrada prečnika do O 600 mm
– CNC strug programirana obrada
2. Glodalice:
– Obrada dužina do 1000 mm
– Obrada različitih oblika; unutrašnjih prečanka i ovalnih otvora (šliceva)
3. Fauter glodalica obrada lančaika i zupčanika modula do 8 i prečnikaO 500
4. Radijalna bušilica
5. Stubna bušilica

6.Provlakačica: 10 tona
7. Testera – sečenje prečnika do 300 mm
II Obrada deformacijom
1. Mehanička makaze

– Sečenje limova debljina do 15 mm i širine do 25000 mm
2. Hidraulične makaze
– MGH Sečenje limova debljine do 10 mm i širine do 3000 mm
– HM-5 Sečenje limova debljine do 5 mm i širine do 2050 mm
3. Mašina za kružno isecanje limova debljine do 4 mm i prečnka O 1000 mm
4. Abkant presa

– AP-63 za savijanje limova debljine do 3 mm i širine do 2200 mm
– PA-110 Za savijanje limova debljine do 5 mm i širine 3000 mm
5. Mašina za kružno savijanje limova – valjci
– MSL-6 Savijanje cevi od lima prečnika od O 220 i debljine lima do 4 mm dužina cevi 1000/2000 mm
6. Hidraulične prese
– HP-63 Presa za oblikovanje limova, izvlačenjem utiskivanjem, savijanjem u specijalnom alatu debljine do 4 mm
– HP-100 Presa za oblikovanje limova u specijalnim alatima do 4 mm
– HP-400 Presa za oblikovanjem limova u specijalnim alatima do 4 mm
7. Ekscetar prese:
– EP-25, EP-63, EP-125 i EP-150 za probijanje različitih oblika u specijalnim alatima limova do 6 mm.
8. TRUMPF– Programirana mašina za probijanje različitih oblika i otvora na lim maksimalne debljine do 5 mm širine do 1000 mm i neograničene dužine.
9. FOTOMAT– Mašina za autogeno isecanje limova debljine do 100 mm


II Čvrste nerazdvojive veze


1. Aparati za varenje

– Obloženom elektrodom
– U zaštićenoj atmoseferi (CO2)
– Elektrootporno tačkasto zavarivanje
IV Razdvojive veze
– Montažna sklopova

© Copyright 2019 Poljostroj D.O.O. Odžaci - Developed | by Djole74.