Poljostroj D.O.O.

Fabrika poljoprivrednih mašina, maloprodaja i veleprodaja svih vrsta guma

PRESA VISOKOG PRITISKA PVP-351

Presa koja se proizvodi po licenci firme „CLASS“ predstavlja savremeno rešenje mašine za istovremeno sakupljanje i blairanje pokošenih trava, sena, slame, kukuruzovine i ostalih biljnih kultura namenjenih za proizvodnju stočne hrane ili industrijsku preradu.

Svi radni organi su zaštićeni od loma i preopterećenja frikcionim spojnicama i sigurnosnim čivijama.

Na kraju kanala za presovanje može se postaviti dodatni uređaj za prihvatanje bala u cilju automatizovanog utovara (katapult) ili spustilica na zemlju.

© Copyright 2019 Poljostroj D.O.O. Odžaci - Developed | by Djole74.