Poljostroj D.O.O.

Fabrika poljoprivrednih mašina, maloprodaja i veleprodaja svih vrsta guma

RASIPAČ MINERALNOG ĐUBRIVA NR-245

Rasipač mineralnog đubriva NR-245 je mašina nošenog tipa namenjena za površinsko rasturanje pre oranja, posle oranja, pre setve, zatim za prihranjivanje raznih kultura i drugo.

Sastavljen je od nosećeg rama na kome su pričvršćeni sanduk uređaja za razbacivanje sa diskom koji omogućava ravnomerno rasturanje đubriva po širini.

Pokretanjem ručice dozatora omogućeno je razbacivanje đubriva u širokom rasponu.

© Copyright 2019 Poljostroj D.O.O. Odžaci - Developed | by Djole74.